STOP SMOG, START LPG

O akcji

Świadomość ekologiczna Polaków rośnie co za tym idzie coraz częściej i chętniej wybieramy produkty ekologiczne. Zmiany klimatu oraz otaczający nas smog mają już bezpośredni wpływ na nasze życie oraz planetę.

Celem akcji Stop Smog Start LPG jest zwiększenie świadomości Polaków w zakresie stosowanych paliw oraz ich wpływu na ekologię i naszą planetę.

Na wielkość emitowanych zanieczyszczeń ze środków transportu drogowego wpływ ma przede wszystkim rodzaj zastosowanego paliwa. Powszechnie stosowane silniki Diesla wydalają z rur wydechowych największe ilości zanieczyszczeń. Odpowiadają one za wydalanie ponad 85% tlenków azotu i pyłów stałych PM2,5 i PM10 oraz 63% dwutlenku węgla ogólnej emisji z pojazdów samochodowych. Najbardziej przyjaznym środowisku stosowanym paliwem jest gaz płynny – LPG.

Roczna emisja CO2 w Polsce z transportu drogowego

Waży ponad
57 586 383 000 kg!

odpowiada to wadze ponad 575 Pałaców Kultury i Nauki w Warszawie

Do wchłonięcia takiej ilości CO2 potrzeba 12,8 miliardów drzew.

Las o takiej ilości drzew zająłby 20,5% powierzchni naszego kraju.

Jeśli ustawilibyśmy wszystkie drzewa co 3 metry,

uzyskalibyśmy długość równą 963 105 obwodom kuli ziemskiej.

Emisja PM10

Diesel

LPG to do 90% mniejsza emisja PM10 niż diesel

LPG

LPG to do 83% mniejsza emisja PM10 niż benzyna

Benzyna

Emisja CO2

Diesel

LPG to do 20% mniejsza emisja CO2 niż diesel

LPG

LPG to do 18% mniejsza emisja CO2 niż benzyna

Benzyna

Wizja

Dbanie o zdrowie i życie ludzi. Tworzenie ogólnie dostępnych, autonomicznych rozwiązań, implementujących Ekologiczne podejście do istniejącego transportu. Autogaz głównym paliwem alternatywnym zasilającym pojazdy na świecie.

Misja

Misja

Zwiększenie świadomości ekologicznej oraz poprawa jakości życia ludzi na całym świecie, przez skuteczne zmniejszanie emisji szkodliwych gazów oraz cząstek stałych w motoryzacji, poprzez wykorzystanie autogazu jako alternatywnego źródła zasilania pojazdów.

Kalkulator ekologiczny

Samochody napędzane benzyną oraz olejem napędowym emitują w dużych ilościach cząsteczki stałe, które są głównymi składnikami smogu. Dla zrozumienia skali problemu oraz korzyści jakie daje autogaz przygotowaliśmy kalkulator, który w sposób przybliżony pokazuje o ile mniej cząsteczek stałych wyemitują pojazdy napędzane autogazem względem oleju napędowego.

Przesuń suwak, aby wybrać roczną liczbę przejechanych kilometrów na LPG.
Czy wiesz, że są 3 mln samochodów z LPG? Sprawdź jaką to daje korzyść ekologiczną.

Tyle drzew potrzeba, aby wchłonąć zanieczyszczenie

kg


Mniej cząstek stałych jeżdżąc na LPG