Patronat

Koalicja Na Rzecz Autogazu

Cel – Pozycja lidera zmian na rynku nowoczesnych technologii wykorzystujących paliwa alternatywne w motoryzacji.

Pragniemy aby użytkownicy otrzymywali od nas nowoczesne i ekologiczne rozwiązania do swoich pojazdów oraz by polecali te rozwiązania innym. Osiągając ten cel, dążymy do zdobycia pozycji wiodącego dostawcy technologii w zasilaniu pojazdów mechanicznych, dbających o środowisko naturalne.

Tworzymy wartości dla społeczności na całym świecie poprzez optymalne wykorzystanie istniejącego potencjału oraz szukaniu nowych dróg zmierzających do lepszego jutra. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy na

Wizja

Dbanie o zdrowie i życie ludzi. Tworzenie ogólnie dostępnych, autonomicznych rozwiązań, implementujących Ekologiczne podejście do istniejącego transportu. Autogaz głównym paliwem alternatywnym zasilającym pojazdy na świecie.

Misja

Misja

Zwiększenie świadomości ekologicznej oraz poprawa jakości życia ludzi na całym świecie, przez skuteczne zmniejszanie emisji szkodliwych gazów oraz cząstek stałych w motoryzacji, poprzez wykorzystanie autogazu jako alternatywnego źródła zasilania pojazdów.

Materiały dla prasy